ABC

1. juni stemte danskerne ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet og dermed melde sig ind i EU’s forsvarssamarbejde. Hvor mange stemte ja?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙